Handelsbetingelser - Naturboks.dk

Handelsbetingelser for abonnement

 1. Generelt om Naturboks

  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb, som foretages hos naturboks.dk, som er ejet af Naturboks ApS, CVR-nr. 41543922 - herefter benævnt ”Naturboks” - ligesom betingel-serne fastsætter abonnementsvilkårene for medlemskabet.
  2. SAMTLIGE VARER, SOM ER OG FOREFINDES PÅ NATURBOKS, KAN KUN KØBES SOM GYLDIGT RE-GISTRERET MEDLEM, JF. PKT. 2 PÅ ABONNEMENTSVILKÅR.
 2. Medlemskab på abonnementsvilkår

  1. For at handle hos Naturboks, er det en betingelse, at du tegner et medlemskab hos Naturboks på abonnementsvilkår
  2. Du skal være fyldt 18 år og have adresse i Danmark.
  3. Der kan udelukkende oprettes et medlemskab pr. kunde.
  4. Du har ansvaret for, at dine kontooplysninger til enhver tid er ajourført og korrekte.
  5. MEDLEMSPRISEN AFHÆNGER AF, HVILKEN PAKKE DU VÆLGER (BLAND SELV, BASIS, STANDARD ELLER PREMIUM), SOM FINDES PÅ HTTPS://NATURBOKS.DK/BLIV-MEDLEM/ SAMT HVORDAN PAKKEN KONKRET SAMMENSÆTTES. DU KAN SE DEN SAMLEDE PRIS INDEN BESTILLINGEN AFGIVES, NÅR DU HAR VALGT OG KONFIGURERET DIN PAKKE.
 3. Priser, betaling og ordrebekræftelse

  1. Prisen for varerne er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden, og er inkl. moms, afgifter, gebyrer, skatter og transportomkostninger.
  2. Prisen kan være sammensat af en engangsbetaling, alt afhængig af produktsammensætningen, samt en løbende abonnementspris. Engangsbetaling opkræves i forbindelse med abonnementaftalens ind-gåelse, mens abonnementsprisen opkræves løbende den 1. hver anden måned.
  3. Du kan betale med VISA, MasterCard eller MasterCard Maestro.
  4. Når betalingen er gennemført, modtager du inden for rimelig tid en skriftlig bekræftelse på købet pr. mail, hvori nærværende betingelser er en integreret del.
  5. Første måneds abonnementsbeløb trækkes fra din konto den 1. i efterfølgende måned efter abon-nementsaftalens indgåelse. Hvis du indgår abonnementsaftale mellem den 1. og 10. i måneden, så trækker Naturboks første måneds abonnementsbetaling samt engangsbeløbet. Pakken bliver sendt samme måned den 15, jf. punkt 4.1.
 4. Levering

  1. Din valgte pakke afsendes fra Naturboks adresse den 15. i hver måned. Leveringstiden er angivet under de på hjemmesiden enkelte varer. Hvor intet andet fremgår, er leveringstiden ca. 3-5 hverdage.
  2. Første afsendelse af basisboks, sendes som pakke, hvis den indeholder en af vores skraberhåndtag. Ellers sendes basispakken som brev og med Post Nord
  3. Naturboks ApS afsender pakker med følgende: DAO - Direkte, Post Nord – Brev
  4. Vi sender altid vores pakker direkte til leveringsadressen. Kan pakken af uforudsete årsager ikke leve-res, bliver den indleveret til den nærmeste pakkeshop.
  5. Hvis din pakke sendes med DAO, vil du altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke fra vores lager og hjem til dig.
  6. Levering af varen anses for sket, når varen er kommet i din besiddelse.
 5. Fortrydelse

  1. Du kan fortryde abonnementsaftalen i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1. Såfremt du øn-sker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du senest 14 dage efter, at du modtager din første pakke, give Naturboks besked herom.
  2. Meddelelse om fortrydelse kan enten ske pr. mail til den i punkt 8 nævnte mailadresse eller ved udfyl-delse af standardformularen, som kan downloades her.
  3. Modtager Naturboks meddelelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter at du har modtaget din første pakke, bortfalder fortrydelsesretten.
  4. Modtager Naturboks meddelelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter at du har modtaget din første pakke, bortfalder fortrydelsesretten.
  5. De direkte udgifter, der er forbundet med at sende pakken retur, afholdes af dig – dette gælder tillige tilfælde, hvor du ikke afhenter pakken til rette tid. Måtte pakken gå hændeligt tabt eller blive beska-diget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.
  6. Du kan ikke sende pakken retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returvaren skal sendes til den i punkt 8 anførte adresse.
  7. Pakken skal tilbage i samme stand, da varerne i pakken er forsejlet og som ved prøvning af sundhedsmæssige og hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, jf. forbrugerafta-lelovens § 18, stk. 2, nr. 5.
  8. Abonnementsprisen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt abonnementsaftalen. Naturboks forbeholder sig dog retten til at tilbageholde beta-lingen for pakken, indtil varerne er modtaget retur eller såfremt pakken er ibrugtaget.
 6. Opsigelse

  1. Du kan til enhver tid opsige din abonnementsaftale med Naturboks ved skriftlig henvendelse til de kontaktinformationer, som fremgår af punkt 8. Opsigelsen får virkning ved udgangen af måneden.
  2. Du kan også logge dig ind på Naturboks for at ændre i abonnementsaftalen, herunder sætte aftalen i bero eller opsige den.
 7. Reklamationsret

  1. Du har 2 års reklamationsret.
  2. Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give Naturboks skriftlig meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen.
  3. Uagtet de i henhold til købelovens mangelsbeføjelser, forbeholder Naturboks sig afhjælpningsretten, herunder retten til at foretage omlevering.
  4. Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 8 angivne kontaktoplysninger.
 8. Kontaktinformationer

  1. Naturboks ApS
   Karetmagervej 23
   9300 Sæby
   CVR: 41543922
   E-mail: kontakt@naturboks.dk
 9. Klager

  1. Eventuelle klager kan sendes til Naturboks, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til nedenstående.
  2. Klager vedrørende et produkt købt af Naturboks kan fremsendes til:

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby


Handelsbetingelser for salg

 1. Generelt om Naturboks

  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb, som foretages hos naturboks.dk, som er ejet af Naturboks ApS, CVR-nr. 41543922 - herefter benævnt "Naturboks"
 2. Priser, betaling og ordrebekræftelse

  1. Prisen for varerne er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden, og er inkl. moms, afgifter, gebyrer, skatter og transportomkostninger.
  2. Du kan betale med VISA, MasterCard eller MasterCard Maestro.
  3. Vi trækker først pengene fra dit kort, når varen er afsendt.
 3. Levering

  1. Naturboks ApS afsender varer med følgende: DAO - Direkte, Post Nord – Brev
  2. Vi sender altid vores varer direkte til leveringsadressen. Kan varen af uforudsete årsager ikke leveres, bliver den indleveret til den nærmeste vareshop.
  3. Hvis din vare sendes med DAO, vil du altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din vare fra vores lager og hjem til dig.
  4. Levering af varen anses for sket, når varen er kommet i din besiddelse.
  5. Hvis ikke andet fremgår under varebeskrivelsen på hjemmesiden, vil levering ske ca. 3-5 hverdage efter, at du har bestilt varen.
 4. Fortrydelse

  1. Du kan fortryde dit køb i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1. Såfremt du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du senest 14 dage efter, at du modtager varen, give Naturboks besked herom.
  2. Meddelelse om fortrydelse kan enten ske pr. mail til den i punkt 6 nævnte mailadresse eller ved udfyldelse af standardformularen, som kan downloades her
  3. Modtager Naturboks meddelelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter at du har modtaget din første vare, bortfalder fortrydelsesretten.
  4. Varen skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Naturboks om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 6 angivne adresse.
  5. De direkte udgifter, der er forbundet med at sende varen retur, afholdes af dig – dette gælder tillige tilfælde, hvor du ikke afhenter varen til rette tid. Måtte varen gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor. .
  6. Du kan ikke sende varen retur pr. efterkrav eller sende til en vareshop. Returvaren skal sendes til den i punkt 6 anførte adresse.
  7. Varen skal returneres i samme stand, da varerne i varen er forsejlet og som ved prøvning af sundhedsmæssige og hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5. Har du brudt forsejlingen, bortfalder fortrydelsesretten.
  8. Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt købet. Naturboks forbeholder sig dog retten til at tilbageholde betalingen for varen, indtil varerne er modtaget retur eller såfremt varen er ibrugtaget.
 5. Reklamationsret

  1. Du har 2 års reklamationsret.
  2. Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give Naturboks skriftlig meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen.
  3. Uagtet de i henhold til købelovens mangelsbeføjelser, forbeholder Naturboks sig afhjælpningsretten, herunder retten til at foretage omlevering.
  4. Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 6 angivne kontaktoplysninger.
 6. Kontaktinformationer

  1. Naturboks ApS
   Karetmagervej 23
   9300 Sæby
   CVR: 41543922
   E-mail: kontakt@naturboks.dk
 7. Klager

  1. Eventuelle klager kan sendes til Naturboks, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til nedenstående.
  2. Klager vedrørende et produkt købt af Naturboks kan fremsendes til:

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby